Showing 5 Result(s)

Music: Reboot your writing routine

Writing is a fun process. Consistently writing may not be. Indeed, it’s a lot more painful, pressuring and frustrating especially when you hit the writer’s block. Fortunately, music can help boosting your inspiration, leveraging your concentration, pushing you through the hard time, as long as you reach out to it.

Website nghe nhạc không thể bỏ qua

Bài viết này dành cho các bạn có thói quen làm việc với nhạc background, hoặc cứ mở máy tính lên là phải vào một trang nghe nhạc nào đó. Phạm vi bài không đề cập tới những trang thư viện âm nhạc thông dụng (đại loại như Radio online hoặc Billboard), mà tập trung vào những trang có tính năng shuffle nhạc theo tâm trạng.

Music lesson plan

Dưới đây là 2 bản chi tiết buổi dạy được trình bày đơn giản. Các bạn tự học cũng có thể tham khảo, xem như checklist để mỗi buổi tập hiệu quả hơn.