Showing 6 Result(s)

Học đàn: Học trước quên sau, phải làm sao?

Không chỉ xảy ra với các bạn mới tập, mà với những người đã quen tập đàn, khi tập nhiều bài một lúc, bạn cũng dễ gặp tình trạng học trước quên sau, học mới quên cũ. Vậy bạn phải học như thế nào? Xác định phương thức học thế mạnh Não bộ xử lí thông …

The answer

I asked her: “Why did you choose that place to start your career?” After all blah blah about the comfortable living environment, the friendly people, the individual care from the professors, she pauses: Because my boyfriend is here. Nail it. That’s all I need to know. That clear, brief, concise answer turns everything else secondary. …

Ukulele Masters

1. Jake Shimabukuro Jake Shimabukuro hiện là tên tuổi lão làng nhất trong biểu diễn ukulele. Jake nổi tiếng với kĩ thuật ngón điêu luyện và tốc độ nháy mắt. Nhạc của anh có một chút chất jazz, blues, funk, rock,   bluegrass, classical, folk, và flamenco. Các bài nhạc sâu lắng, giàu tính tự sự,  Solo …

Friendship and Acquaintanceship

By some coincidence, or out of convenience, casual acquaintances can happen to be all around. You may spend the time with them, but not the moments. You may share the place, but not the space. They may know your facts, but not your story.