Showing 4 Result(s)

Canh nhịp chuẩn xác với Metronome

Kì trước: Giới thiệu khái niệm tempo và tempo của các thể loại nhạc Làm thế nào để cảm được nhịp điệu? Metronome là dụng cụ gõ nhịp (còn gọi là máy đếm nhịp) dùng để giữ nhịp chính xác khi chơi nhạc. Với một nhạc cụ phức tạp như piano thì việc tập riêng …

Music Tech salary range

When today’s distribution, communication, interaction, marketing and promotion relies heavily on tech, the synergy music & tech is growing stronger. The labor force behind a music tech team may go far beyond artists’ imagination. In fact, how much cost is involved to build a music tech company? Here’s the snapshot: Infographic Source: Billboard As seen …