Showing 1 Result(s)

Nashville – Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Từ những ngày sơ khai, Nashville đã được xây dựng dựa trên nền tảng âm nhạc. Âm nhạc là linh hồn của thành phố và tiếng nói của người dân. Ngành công nghiệp âm nhạc cũng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống về kinh tế, văn hóa, xã hội ở Nashville. Những cư dân …