Showing 2 Result(s)

6 loại bản quyền âm nhạc – Phần 2

4. Quyền biểu diễn Luật bản quyền trao cho người giữ tác quyền (quyền ©) được độc quyền giữ bản quyền biểu diễn tác phẩm ra công chúng, bao gồm cả biểu diễn live lẫn hình thức truyền tải khác (vd phát sóng trên truyền hình hoặc radio). Cục Tác quyền biểu diễn Hoa Kỳ …

6 loại bản quyền âm nhạc – Phần 1

Để có được một bài hát đến tai bạn, nó đã phải được bảo vệ qua 6 loại bản quyền: Reproduction Derivative Public Display Public Performance Distribution Digital transmission Luật được ban hành bởi quốc hội Mỹ. Mỗi bản nhạc được ghi âm đều có 2 loại quyền, là © và ℗. © là copyright, …