Showing 3 Result(s)

Linh tinh về sự học

Vừa mới dự session của Marcus, một nhà hảo tâm đáng kính ở nơi mình ở. Sự thông thái của ông là một bài học quý giá. Background Đại học là Liberal Arts, Marcus tốt nghiệp ra làm kĩ sư, r lên kĩ sư trưởng, r lên làm giám đốc công ty kiến trúc, xong …

Đường còn dài, còn dài

Một cách trùng hợp nào đó, mình toàn gặp những người quan trọng trong cuộc đời mình trên những chuyến xe, hoặc tỉ dụ đi nữa, những cuộc đối thoại ý nghĩa mà mình còn nhớ là ở trên xe bus.