Showing 1 Result(s)

Các chức danh công việc tại Museum

Ngoài các vị trí trong Hội đồng quản trị (Board of Trustees) mà bạn có thể gặp ở nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác, cũng như các vị trí ở bất kì tổ chức nào như tài chính, marketing/communications/social media/PR, Nhân sự, v.v., mình muốn giới thiệu về các loại công việc đặc thù …