Showing 1 Result(s)

Học gì trong lớp Luật Ngành Nghệ Thuật?

Trước giờ trong tưởng tượng của mình, môn Luật là cái gì đó rất khô khan. Lần này học Luật, mình lại phát hiện ra nó Khô Khan thật :)), nhưng lại là môn mình thích nhất. Tại sao lại có mâu thuẫn đó? Trong lí thuyết marginal gain, cái gì bạn càng ít biết, …