Showing 15 Result(s)

How to make the most of a museum visit?

Art museum? That may not ring a bell for some people. Intimidating. Overwhelming. Pretentious. The list goes on.  As much as I love museum, I must admit that not all museums are created equal: some merely fail to capture my attention, or make an exhibit coming to life. However, don’t let the stifling feel of …

Phần 1: Giới thiệu về đấu giá

Bài này mình dịch từ một trong những tài liệu học của mình về Quản lí nghệ thuật của cô Kathleen Gallagher. Đa số nguồn tham khảo là cách sách vở cũng hơi cũ, mình chưa tìm được nguồn online. Khi nào tìm được mình sẽ update dần dần.  Các yếu tố của một buổi …

Học gì trong lớp Luật Ngành Nghệ Thuật?

Trước giờ trong tưởng tượng của mình, môn Luật là cái gì đó rất khô khan. Lần này học Luật, mình lại phát hiện ra nó Khô Khan thật :)), nhưng lại là môn mình thích nhất. Tại sao lại có mâu thuẫn đó? Trong lí thuyết marginal gain, cái gì bạn càng ít biết, …