Showing 15 Result(s)

How to make the most of a museum visit?

Art museum? That may not ring a bell for some people. Intimidating. Overwhelming. Pretentious. The list goes on.  As much as I love museum, I must admit that not all museums are created equal: some merely fail to capture my attention, or make an exhibit coming to life. However, don’t let the stifling feel of …

Tìm thực tập trong ngành Arts Management

Trong vòng 2 năm học ngành Arts Management, bao gồm 5 học kì, mình Ä‘ã Ä‘i thá»±c tập hết cả 4 kì. 4 tháng sau khi qua MÄ© mình Ä‘ã Ä‘i thá»±c tập off-campus lần đầu tiên. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn chuẩn bị tinh thần khi tìm thá»±c …

Phần 1: Giới thiệu về đấu giá

Bài này mình dịch từ má»™t trong những tài liệu học của mình về Quản lí nghệ thuật của cô Kathleen Gallagher. Đa số nguồn tham khảo là cách sách vở cÅ©ng hÆ¡i cÅ©, mình chÆ°a tìm được nguồn online. Khi nào tìm được mình sẽ update dần dần.  Các yếu tố của má»™t buổi …

Phân biệt Nhà hát thương mại và Nhà hát phi lợi nhuận

Từ hồi đầu năm 2017, có tháng mình Ä‘i xem Broadway hết 4 lần, trung bình má»—i tuần Ä‘i xem 1 lần. Má»™t Ä‘iều mình thích ở theatre là nó phản ánh thá»±c tại của những diá»…n biến xã há»™i ở MÄ©. Các bạn hay nghe nói tá»›i Broadway và nghÄ© rằng nó đại diện …

Arts Management – Phần 1: Bằng cấp, tên ngành và các phân ngành

Mình nhận được nhiều tin nhắn của các bạn quan tâm tá»›i các ngành quản lí nghệ thuật hỏi là phải bắt đầu từ Ä‘âu. Ngành này không má»›i, nhÆ°ng rất lạ lẫm và khó tìm thông tin khi các bạn còn ở Việt Nam, và nói chung thì cá»±c kì ít sinh viên quốc …

Học gì trong lớp Luật Ngành Nghệ Thuật?

TrÆ°á»›c giờ trong tưởng tượng của mình, môn Luật là cái gì Ä‘ó rất khô khan. Lần này học Luật, mình lại phát hiện ra nó Khô Khan thật :)), nhÆ°ng lại là môn mình thích nhất. Tại sao lại có mâu thuẫn Ä‘ó? Trong lí thuyết marginal gain, cái gì bạn càng ít biết, …