Showing 15 Result(s)

Các chức danh công việc tại Museum

Ngoài các vị trí trong Hội đồng quản trị (Board of Trustees) mà bạn có thể gặp ở nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác, cũng như các vị trí ở bất kì tổ chức nào như tài chính, marketing/communications/social media/PR, Nhân sự, v.v., mình muốn giới thiệu về các loại công việc đặc thù …

Du học Arts Management và những khó khăn

Những lần trước mình đã chia sẻ về những gì mình học được nói chung (phần lớn là từ năm học MBA), nhưng còn những khó khăn trong chuyên môn của mình là ngành Arts Management thì có nhiều cái tới bây giờ mình vẫn còn phải chật vật “chiến đấu”. Nhắc lại một chút …

Cross-sector (Hợp tác liên ngành) trong nghệ thuật

Disclaimer: Bài này được viết dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân và sự phân loại của tác giả. Cross-sector là một khái niệm không mới mẻ với các ngành kinh doanh/công ty nói chung. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực nghệ thuật, mình muốn làm rõ về các hướng phát triển/hợp tác trong …