Showing 26 Result(s)

One habit that changes my life forever

For anyone who doesn’t yet know, I started journaling since I was in 4th grade, starting in Vietnamese, French and then English. I was 8 years old back then, and I have never stopped writing ever since.To me, journaling isn’t just the way to recall my facts and figures (which I’m obviously not good at), …

I hate the gym, so I found an alternative

This is a bit of an unusual article, since I never consider myself into fitness. After all, I write extensively about Arts, Music and other craftsmanship, why would I write about working out? However, since I’ve recently taken on a fitness challenge, I figure I would write about what I learn, and how that changes …

Tìm thực tập trong ngành Arts Management

Trong vòng 2 năm học ngành Arts Management, bao gồm 5 học kì, mình Ä‘ã Ä‘i thá»±c tập hết cả 4 kì. 4 tháng sau khi qua MÄ© mình Ä‘ã Ä‘i thá»±c tập off-campus lần đầu tiên. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn chuẩn bị tinh thần khi tìm thá»±c …

Happy ending

“Lãnh đạm vá»›i nÆ¡i ta ở, xét ra cÅ©ng bạc tình khác nào hờ hững vá»›i người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm vá»›i người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày vá»›i má»™t người xa lạ, liệu ta có thá»±c …