Showing 76 Result(s)
Photo by Omar Prestwich on Unsplash

How to choose an online music learning platform?

Navigating the online learning scene could be quite time-consuming (and intimidating!). I’m not a fan of online learning as a base. I think when you first started, the old school way with traditional in-person class works best. Once you get to the intermediate level, you can incorporate a hybrid model of in-person & online learning. …

How to overcome musician’s block?

Practicing music is not always that fun. The silent room, the empty page, suddenly all the notes fall flat, the staccato feels staggered. When I was in High school, or even in University, I played for several hours a day, every single day. Now that time is an expensive commodity, and I’m still trying to …

How to practice active listening?

You play music on your phone during your commute, workout, to put you to sleep etc. In other words, music tends to remain the background, rather than the main activity. In these cases, you’re in the passive listening mode. However, in order to make progress in learning music, you have to shift your focus fully …

Cách chơi nhạc theo cảm âm – Phần 1

TrÆ°á»›c giờ mình Ä‘ã viết blog nhiều lần về chủ đề chÆ¡i nhạc theo cảm âm (play by ear). Bài viết này mình sẽ Ä‘i từng bÆ°á»›c để các bạn nắm được cách bắt đầu. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu thật chậm và chọn bài nhạc thật dá»…. Nói là dá»… thì nghe có …

Các yếu tố cấu thành âm nhạc

Các bạn khi tập tÆ°Æ¡ng đối vững rồi, bắt đầu bÆ°á»›c vào tập theo cảm âm thì có hỏi mình là bạn cảm thấy Ä‘ánh Ä‘àn cÆ¡ học quá. Nốt thì Ä‘úng cái nào ra cái Ä‘ó, nhịp thì cÅ©ng ổn, những nghe vẫn ‘thiếu thiếu’. Vậy cái ‘thiếu thiếu’ Ä‘ó là cái gì? Bạn …

Khán giả phát hiện được bao nhiêu lỗi sai khi bạn biểu diễn?

Có bạn nào lúc biểu diá»…n Ä‘àn, cÅ©ng tá»± hỏi: “Mình Ä‘ánh vấp thì có ai phát hiện ra không?” Đánh sai mà khán giả phát hiện ra thì chắc là xấu hổ! Bạn nào có thắc mắc vấn đề này, thì mình sẽ giải thích bằng má»™t thá»­ nghiệm khoa học nhé. Má»™t trong …