Showing 13 Result(s)

Các yếu tố cấu thành âm nhạc

Các bạn khi tập tương đối vững rồi, bắt đầu bước vào tập theo cảm âm thì có hỏi mình là bạn cảm thấy đánh đàn cơ học quá. Nốt thì đúng cái nào ra cái đó, nhịp thì cũng ổn, những nghe vẫn ‘thiếu thiếu’. Vậy cái ‘thiếu thiếu’ đó là cái gì? Bạn …

6 loại bản quyền âm nhạc – Phần 1

Để có được một bài hát đến tai bạn, nó đã phải được bảo vệ qua 6 loại bản quyền: Reproduction Derivative Public Display Public Performance Distribution Digital transmission Luật được ban hành bởi quốc hội Mỹ. Mỗi bản nhạc được ghi âm đều có 2 loại quyền, là © và ℗. © là copyright, …

Nashville – Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Từ những ngày sơ khai, Nashville đã được xây dựng dựa trên nền tảng âm nhạc. Âm nhạc là linh hồn của thành phố và tiếng nói của người dân. Ngành công nghiệp âm nhạc cũng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống về kinh tế, văn hóa, xã hội ở Nashville. Những cư dân …