Showing 13 Result(s)

Các yếu tố cấu thành âm nhạc

Các bạn khi tập tÆ°Æ¡ng đối vững rồi, bắt đầu bÆ°á»›c vào tập theo cảm âm thì có hỏi mình là bạn cảm thấy Ä‘ánh Ä‘àn cÆ¡ học quá. Nốt thì Ä‘úng cái nào ra cái Ä‘ó, nhịp thì cÅ©ng ổn, những nghe vẫn ‘thiếu thiếu’. Vậy cái ‘thiếu thiếu’ Ä‘ó là cái gì? Bạn …

6 loại bản quyền âm nhạc – Phần 1

Để có được má»™t bài hát đến tai bạn, nó Ä‘ã phải được bảo vệ qua 6 loại bản quyền: Reproduction Derivative Public Display Public Performance Distribution Digital transmission Luật được ban hành bởi quốc há»™i Mỹ. Má»—i bản nhạc được ghi âm đều có 2 loại quyền, là © và â„—. © là copyright, …

Nashville – Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Từ những ngày sÆ¡ khai, Nashville Ä‘ã được xây dá»±ng dá»±a trên nền tảng âm nhạc. Âm nhạc là linh hồn của thành phố và tiếng nói của người dân. Ngành công nghiệp âm nhạc cÅ©ng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống về kinh tế, văn hóa, xã há»™i ở Nashville. Những cÆ° dân …