Showing 57 Result(s)
Photo by Omar Prestwich on Unsplash

How to choose an online music learning platform?

Navigating the online learning scene could be quite time-consuming (and intimidating!). I’m not a fan of online learning as a base. I think when you first started, the old school way with traditional in-person class works best. Once you get to the intermediate level, you can incorporate a hybrid model of in-person & online learning. …

How to practice active listening?

You play music on your phone during your commute, your workout, or before bedtime, etc. In other words, music remains the background rather than the main activity. In these cases, you’re in the passive listening mode. However, to progress in learning music, you must shift your focus entirely to the music and make it your …

Cách chơi nhạc theo cảm âm – Phần 1

Trước giờ mình đã viết blog nhiều lần về chủ đề chơi nhạc theo cảm âm (play by ear). Bài viết này mình sẽ đi từng bước để các bạn nắm được cách bắt đầu. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu thật chậm và chọn bài nhạc thật dễ. Nói là dễ thì nghe có …

Linh tinh về sự học

Vừa mới dự session của Marcus, một nhà hảo tâm đáng kính ở nơi mình ở. Sự thông thái của ông là một bài học quý giá. Background Đại học là Liberal Arts, Marcus tốt nghiệp ra làm kĩ sư, r lên kĩ sư trưởng, r lên làm giám đốc công ty kiến trúc, xong …