Showing 117 Result(s)

How to make the most of a museum visit?

Art museum? That may not ring a bell for some people. Intimidating. Overwhelming. Pretentious. The list goes on.  As much as I love museum, I must admit that not all museums are created equal: some merely fail to capture my attention, or make an exhibit coming to life. However, don’t let the stifling feel of …

Cách chơi nhạc theo cảm âm – Phần 1

Trước giờ mình đã viết blog nhiều lần về chủ đề chơi nhạc theo cảm âm (play by ear). Bài viết này mình sẽ đi từng bước để các bạn nắm được cách bắt đầu. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu thật chậm và chọn bài nhạc thật dễ. Nói là dễ thì nghe có …

Phần 1: Giới thiệu về đấu giá

Bài này mình dịch từ một trong những tài liệu học của mình về Quản lí nghệ thuật của cô Kathleen Gallagher. Đa số nguồn tham khảo là cách sách vở cũng hơi cũ, mình chưa tìm được nguồn online. Khi nào tìm được mình sẽ update dần dần.  Các yếu tố của một buổi …

Các yếu tố cấu thành âm nhạc

Các bạn khi tập tương đối vững rồi, bắt đầu bước vào tập theo cảm âm thì có hỏi mình là bạn cảm thấy đánh đàn cơ học quá. Nốt thì đúng cái nào ra cái đó, nhịp thì cũng ổn, những nghe vẫn ‘thiếu thiếu’. Vậy cái ‘thiếu thiếu’ đó là cái gì? Bạn …