Showing 13 Result(s)

SXSW Tips – The novice attendee’s recap

Coming back from SXSW on Sunday, 19-Mar, I’m still pretty much on the ‘recovery mode’ after 12-16hrs daily out and about during 10 days of conferences, discussion panels, trade show, exhibition, exposition, music showcase, comedy, movie premiere, not to mention … parties! (you name it). As a first time participant in SXSW, I had a …

Happy ending

“Lãnh đạm vá»›i nÆ¡i ta ở, xét ra cÅ©ng bạc tình khác nào hờ hững vá»›i người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm vá»›i người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày vá»›i má»™t người xa lạ, liệu ta có thá»±c …

Du lịch văn hoá/nghệ thuật/sáng tạo: Trải nghiệm như thế nào?

Thematic travel, tạm gọi là du lịch chủ đề, là hình thức du lịch trong Ä‘ó người du hí chọn má»™t chủ đề xuyên suốt cho trải nghiệm chuyến Ä‘i: Có người Ä‘i châu Âu xem Euro, có người hành hÆ°Æ¡ng đất Phật châu Á, có người lại thích Ä‘i du lịch mạo hiểm chuyên …

Chuyển. Và dời.

Lại dọn đồ. Lại Ä‘óng gói. Đây là lần thứ mấy thì mình cÅ©ng chả buồn quan tâm nữa. Cuá»™c đời bây giờ cứ nhẹ tênh. Cả nhẹ đồ và nhẹ lòng. Nếu mà không nhẹ thì tá»›i bây h mình cÅ©ng chả biết làm sao Ä‘ã/Ä‘ang/và sẽ sống sót qua bao nhiêu cuá»™c chuyển …

Những bài học trên đất Mỹ

Má»™t năm học trôi qua trên đất Mỹ, mình thấy cuá»™c sống nói chung là nhiều thay đổi ngoạn mục trên nhiều phÆ°Æ¡ng diện từ cá nhân đến chuyên môn, nhiều năng lượng hÆ¡n, tìm hiểu thêm được nhiều về bản thân, phát triển được thêm nhiều kÄ© năng. Vì mình cÅ©ng má»›i Ä‘i du …