Showing 13 Result(s)

SXSW Tips – The novice attendee’s recap

Coming back from SXSW on Sunday, 19-Mar, I’m still pretty much on the ‘recovery mode’ after 12-16hrs daily out and about during 10 days of conferences, discussion panels, trade show, exhibition, exposition, music showcase, comedy, movie premiere, not to mention … parties! (you name it). As a first time participant in SXSW, I had a …

Happy ending

“Lãnh đạm với nơi ta ở, xét ra cũng bạc tình khác nào hờ hững với người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm với người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày với một người xa lạ, liệu ta có thực …

Chuyển. Và dời.

Lại dọn đồ. Lại đóng gói. Đây là lần thứ mấy thì mình cũng chả buồn quan tâm nữa. Cuộc đời bây giờ cứ nhẹ tênh. Cả nhẹ đồ và nhẹ lòng. Nếu mà không nhẹ thì tới bây h mình cũng chả biết làm sao đã/đang/và sẽ sống sót qua bao nhiêu cuộc chuyển …

Những bài học trên đất Mỹ

Một năm học trôi qua trên đất Mỹ, mình thấy cuộc sống nói chung là nhiều thay đổi ngoạn mục trên nhiều phương diện từ cá nhân đến chuyên môn, nhiều năng lượng hơn, tìm hiểu thêm được nhiều về bản thân, phát triển được thêm nhiều kĩ năng. Vì mình cũng mới đi du …