Showing 52 Result(s)
Photo by Omar Prestwich on Unsplash

How to choose an online music learning platform?

Navigating the online learning scene could be quite time-consuming (and intimidating!). I’m not a fan of online learning as a base. I think when you first started, the old school way with traditional in-person class works best. Once you get to the intermediate level, you can incorporate a hybrid model of in-person & online learning. …

Các yếu tố cấu thành âm nhạc

Các bạn khi tập tương đối vững rồi, bắt đầu bước vào tập theo cảm âm thì có hỏi mình là bạn cảm thấy đánh đàn cơ học quá. Nốt thì đúng cái nào ra cái đó, nhịp thì cũng ổn, những nghe vẫn ‘thiếu thiếu’. Vậy cái ‘thiếu thiếu’ đó là cái gì? Bạn …

SXSW Tips – The novice attendee’s recap

Coming back from SXSW on Sunday, 19-Mar, I’m still pretty much on the ‘recovery mode’ after 12-16hrs daily out and about during 10 days of conferences, discussion panels, trade show, exhibition, exposition, music showcase, comedy, movie premiere, not to mention … parties! (you name it). As a first time participant in SXSW, I had a …

Những bài học trên đất Mỹ

Một năm học trôi qua trên đất Mỹ, mình thấy cuộc sống nói chung là nhiều thay đổi ngoạn mục trên nhiều phương diện từ cá nhân đến chuyên môn, nhiều năng lượng hơn, tìm hiểu thêm được nhiều về bản thân, phát triển được thêm nhiều kĩ năng. Vì mình cũng mới đi du …