Blog

Giáo viên

Vậy là mình cũng đã dắt lưng ‘tàm tạm’ “kinh nghiệm” giáo viên [bất đắc dĩ]. Gọi là bất đắc dĩ, bởi bản thân mình vẫn nghĩ mình ko phù hợp với việc đi dạy. Thế rồi mình cũng hết làm gia sư tiếng Anh, tiếng Pháp, mém chút thành gia sư dạy Vẽ (ko biết …

Vật bất li thân khi du lịch một mình

Đi du lịch một mình, nhất là với bạn nữ, bạn không thể trông chờ vào việc mượn đỡ đồ đạc của người thân. Ngoài tiền bạc và những giấy tờ quan trọng, danh sách những vật dụng mà mình không bao giờ thiếu khi đi du lịch gồm:

The road

It keeps tickling over and over again. It.is.the.road. The physical road. Or the one that exists in my head. It wasn’t that long since the last time I told myself to “settle down”, even for a short while, at least emotionally settle down, until the witty and melancholy wanderlust sweeps over me.

An nhiên

Không biết tại sao lại lấy 2 chữ này đặt tên cho bài viết khai bút. Mình cũng chả có mong muốn viết gì đó thật độc đáo, chỉ đơn giản muốn được trượt theo dòng chảy của suy nghĩ.