Showing 1 Result(s)

Kĩ năng cần có của email marketers

Trong bài viết này, mình tóm gọn những gì mình học được sau hơn 4 năm đào sâu về email marketing. Mình làm marketing sử dụng nhiều kênh khác ngoài email, nhưng email vẫn là 1 trong số những kênh quan trọng, và cũng là một kênh thế mạnh của mình trong B2B. Email nhìn …