Showing 2 Result(s)

Kĩ năng cần có của email marketers

Trong bài viết này, mình tóm gọn những gì mình học được sau hÆ¡n 4 năm Ä‘ào sâu về email marketing. Mình làm marketing sá»­ dụng nhiều kênh khác ngoài email, nhÆ°ng email vẫn là 1 trong số những kênh quan trọng, và cÅ©ng là má»™t kênh thế mạnh của mình trong B2B. Email nhìn …

podcast

My favorite podcasts of 2020

In 2020, my information medium has shifted from reading to listening to podcasts. During covid, I spend a lot of time outdoor getting to nowhere (literally). I just stroll around for fresh air, go for a run, or simply people (or dog actually) watch. Podcast has been my knowledgeable company. I feel like there are …