Showing 2 Result(s)

Kĩ năng cần có của email marketers

Trong bài viết này, mình tóm gọn những gì mình học được sau hÆ¡n 4 năm Ä‘ào sâu về email marketing. Mình làm marketing sá»­ dụng nhiều kênh khác ngoài email, nhÆ°ng email vẫn là 1 trong số những kênh quan trọng, và cÅ©ng là má»™t kênh thế mạnh của mình trong B2B. Email nhìn …