Showing 117 Result(s)

Play by ear

Thời đại ngon-bổ-rẻ, nhanh-gọn-lẹ, nhiều bạn hỏi mình về việc học cách play by ear. Play by ear, theo bạn là học không cần phải đọc bản nhạc, mình khẳng định là đúng, nhưng chưa đủ.

Tập đi, đừng nản!

Những bạn đi học đàn chắc đã nhiều lần nghe câu này từ giáo viên của mình, nhất là khi bạn vấp phải những đoạn nhạc khó. “Cứ tập hoài rồi sẽ đánh được”, nhưng có đúng thế không? Mình cũng đã từng nghe nhiều câu “động viên” như thế khi mình tập đàn. Tuy …

Viết

Hồi lúc mở blog này, mình cũng suy nghĩ: Ừa thì mình cũng thích viết, nhưng mà viết gì? Đặt ra được những chủ đề mà mình quan tâm thì dễ ợt, nhưng để viết gì cho mỗi bài thì, thú thật là mình cũng chả biết sao.

Simplicity

That was the time I turned to simplicity. I no longer need that finical words to mask an experience. I’m no longer slogging away at writing a bloated, long-winded 60-page college essay, I’m now writing my life out of a busy and brevity-demanding world.